Deminerska sezona 2007 USPJEŠNO ZAVRŠENI DEMINERSKI ZADACI NA KOSOVU Oktobar 2007.

17-10-2007 09:38

Timovi pasa za otkrivanje mina iz MDDC-a su uspješno završili zadatak Podrške deminerskim timovima EODMS Kosovo 2007. Od 17.aprila, četiri MDDC tima bili su raspoređeni na različitim zadacima, gdje je prema planu, problem zagađenosti minama i NUS-om bio veći nego što se pretpostavljalo, a nove procjene govore da ima 44 zadatka visokog prioriteta, 14 zadataka srednjeg prioriteta, dok su potrebe za deminiranjem narasle su na ukupno 100 zadataka. Bilo je važno uključiti pse za otkrivanje mina radi smanjenja sumnjive površine na stvarnu veličinu minskog polja, jer se pokazalo da su timovi pasa za otkrivanje mina veoma efikasni u smanjenju sumnjive površine za kratak vremenski period. Timovi su radili u područjima Dimče, Djurdjev Del, Krivenik, Gorozhub, Gorance, Globočica, Dulje Pas i Guramela Dulje.

MDDC timovi završili su zadatke 17.oktobra 2007.

Pored ovoga, MDDC je bio konstantno uključen u mnogo deminerskih zadataka u Bosni i Hercegovini, za vrijeme čitave deminerske sezone 2007., pružajući podršku deminerskim organizacijama akreditiranim u BIH, sa svojim timovima pasa za otkrivanje mina. Neki od njih bili su locirani u okolini Sarajeva, zatim u Livnu, na planinama u području Sarajeva itd. Kako su vremenski uslovi još uvijek povoljni, očekuje se da će MDDC nastaviti raditi na deminerskim zadacima u Bosni i Hercegovini do kraja deminerske sezone 2007.

tl_files/slike vijesti/14.jpg

Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...