Timovi pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH obučavaju se u MDDC

10-06-2009 22:10

U junu 2009. započela je obuka sedam timova pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH. U sklupu ovog projekta, MDDC vrši obuku i tri trenera pasa – pripadnika Oružanih snaga BiH. Selekciju zelenih pasa izvršio je MDDC, dok OS BiH imenovali vodiče koji će raditi sa sedam novih pasa za otkrivanje mina. Osoblje OS BiH - timovi za deminiranje, bit će smješteni u prostorijama centra tokom cijele obuke koja će se provoditi narednih devet mjeseci. Ovaj projekt pod nazivom Samoodrživost oružanih snaga BiH u operacijama koje uključuju upotrebu pasa za otkrivanje mina je financiran preko International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance, a sredstva su osigurana od strane US Department of State preko Office of Weapons Removal and Abatement.

tl_files/slike vijesti/vijesti1.jpg

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...