Timovi pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH obučavaju se u MDDC

10-06-2009 22:10

U junu 2009. započela je obuka sedam timova pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH. U sklupu ovog projekta, MDDC vrši obuku i tri trenera pasa – pripadnika Oružanih snaga BiH. Selekciju zelenih pasa izvršio je MDDC, dok OS BiH imenovali vodiče koji će raditi sa sedam novih pasa za otkrivanje mina. Osoblje OS BiH - timovi za deminiranje, bit će smješteni u prostorijama centra tokom cijele obuke koja će se provoditi narednih devet mjeseci. Ovaj projekt pod nazivom Samoodrživost oružanih snaga BiH u operacijama koje uključuju upotrebu pasa za otkrivanje mina je financiran preko International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance, a sredstva su osigurana od strane US Department of State preko Office of Weapons Removal and Abatement.

tl_files/slike vijesti/vijesti1.jpg

Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...