Timovi pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH obučavaju se u MDDC

10-06-2009 22:10

U junu 2009. započela je obuka sedam timova pasa za otkrivanje mina za potrebe Oružanih snaga BiH. U sklupu ovog projekta, MDDC vrši obuku i tri trenera pasa – pripadnika Oružanih snaga BiH. Selekciju zelenih pasa izvršio je MDDC, dok OS BiH imenovali vodiče koji će raditi sa sedam novih pasa za otkrivanje mina. Osoblje OS BiH - timovi za deminiranje, bit će smješteni u prostorijama centra tokom cijele obuke koja će se provoditi narednih devet mjeseci. Ovaj projekt pod nazivom Samoodrživost oružanih snaga BiH u operacijama koje uključuju upotrebu pasa za otkrivanje mina je financiran preko International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance, a sredstva su osigurana od strane US Department of State preko Office of Weapons Removal and Abatement.

tl_files/slike vijesti/vijesti1.jpg

Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...