Aktivnosti MDDC u Iraku

10-01-2009 09:50

Na osnovu Memoranduma o Razumijevanju, potpisanim između MDDC i  Marshall Legacy Institute, tri  MDD tima iz MDDC-a upućeni su u Irak, gdje će u periodu od avgusta 2008 godine do maja 2009 godine raditi na zadacima deminiranja kao podrška deminerskim timovima Mines Advisory Group (MAG). Projekat zajednički finasiraju Office of Weapons Removal and Abatement, US Department of State i MLI.

Aktivnosti deminiranja provode se u sjevernom dijelu Iraka i predstavljaju dio pilot projekta koje realizuje MLI u cilju uspostavljanja MDD kapaciteta u Iraku.
MDD timovi iz MDDC  su odmah po dolasku u Irak  uspješno položili test koji je bio uslov za sticanje  akreditacije za rad i uključivanje u aktivnosti deminiranja u Iraku. Testiranje  su  provodili predstavnici Centra za uklanjanje mina u Iraku.
U periodu avgust-decembar 2008 godine, MDD timovi iz MDDC su prekontrolisali sumnjivu površinu od 60 000 m2. Predstavnici MAG-a su dali visoku ocjenu za profesionalno obavljanje postavljenih zadataka MDD timovima iz MDDC-a i iskazali potrebu za još večim angažmanom MDD timova na deminerskim zadacima u Iraku.

tl_files/slike vijesti/333.jpg

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...