Sastanak SEEMACC-a održan u Sarajevu

30-04-2010 12:24

U poslovnom centru UNITIC u Sarajevu 21.4.2010. održan je 21. sastanak Koordinacijskog vijeća za protivminske aktivnosti u regionu jugoistočne Europe-SEEMACC. Sastankom je rukovodio direktor ITF-a, a prisutni su bili brojni članovi SEEMACC-a. Razmatrani su planovi za 2010. i postignuća u 2009. iz oblasti protivminskog djelovanja, te ustanovljena Radna grupa za izradu Strategije SEEMACC-a, kao i plan rada grupe. Centar za obuku pasa je predstavljao direktor Nermin Hadžimujagić. MDDC redovito učestvuje u radu SEEMACC-a dajući vlastiti doprinos razvoju i unaprijeđenju regionalne saradnje.

 

tl_files/mddc/SEEMACC april.jpg

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...