Sastanak SEEMACC-a održan u Sarajevu

30-04-2010 12:24

U poslovnom centru UNITIC u Sarajevu 21.4.2010. održan je 21. sastanak Koordinacijskog vijeća za protivminske aktivnosti u regionu jugoistočne Europe-SEEMACC. Sastankom je rukovodio direktor ITF-a, a prisutni su bili brojni članovi SEEMACC-a. Razmatrani su planovi za 2010. i postignuća u 2009. iz oblasti protivminskog djelovanja, te ustanovljena Radna grupa za izradu Strategije SEEMACC-a, kao i plan rada grupe. Centar za obuku pasa je predstavljao direktor Nermin Hadžimujagić. MDDC redovito učestvuje u radu SEEMACC-a dajući vlastiti doprinos razvoju i unaprijeđenju regionalne saradnje.

 

tl_files/mddc/SEEMACC april.jpg

Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...