Sastanak SEEMACC-a održan u Sarajevu

30-04-2010 12:24

U poslovnom centru UNITIC u Sarajevu 21.4.2010. održan je 21. sastanak Koordinacijskog vijeća za protivminske aktivnosti u regionu jugoistočne Europe-SEEMACC. Sastankom je rukovodio direktor ITF-a, a prisutni su bili brojni članovi SEEMACC-a. Razmatrani su planovi za 2010. i postignuća u 2009. iz oblasti protivminskog djelovanja, te ustanovljena Radna grupa za izradu Strategije SEEMACC-a, kao i plan rada grupe. Centar za obuku pasa je predstavljao direktor Nermin Hadžimujagić. MDDC redovito učestvuje u radu SEEMACC-a dajući vlastiti doprinos razvoju i unaprijeđenju regionalne saradnje.

 

tl_files/mddc/SEEMACC april.jpg

Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...