Angažman timova MDDC na Kosovu

06-07-2010 10:48

Već četvrtu godinu zaredom, timovi pasa za otkrivanje mina MDDC-a su angažirani na zadacima deminiranja na području Kosova. Ovo je rezultat dosadašnjeg uspješnog rada timova MDDC i povjerenja koje je izgrađeno kroz dugogodišnju saradnju. Projekt podrške programu deminiranja na Kosovo finansira US State Department preko International Trust Fund for Demining and Mine Victims Assistance. Planirani završetak je početak decembra 2010. Četiri akreditirana i iskusna tima pasa za otkrivanje mina svoj angažman na Kosovu započeli su u junu 2010., a svakodnevni rad organizirat će u skladu sa Operativnim planom i predviđenom dinamikom deminerskih timova Mine Awarenes Trust i KSF, čiji rad će svakodnevno pratiti aktivnostima redukcije sumnjivih miniranih površina i kontrole kvaliteta. Sveukupni proces nadgleda nezavisna monitorska organizacija, a koordinira Centar za uklanjanje mina Kosova.

U sklopu istog ugovora, trener MDDC na Kosovu provodi i obuku četiri voda deminera KSF kako bi bili osposobljeni pružati podršku timovima pasa za otkrivanje mina na zadacima deminiranja. Pored obuke, trener će vršiti i stalnu superviziju njihovog rada.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...