Početak projekta u Angoli

23-09-2011 12:22

tl_files/galerija/Visit of the MDDC to INAD.jpg

Početak oktobra 2011 je zvaničan početak angažmana Centra za obuku pasa za otkrivanje mina(MDDC) u Angoli. Ovaj projekt je realiziran preko Marshall Legacy Institute iz SAD koji je, nakon pregovora sa Državnim institutom za deminiranje u Angoli ( INAD), implementaciju povjerio MDDC-u. Dva tima pasa MDDC će u prva dva mjeseca demonstrirati učinkovitost pasa za otkrivanje mina na terenu u dvjema provincijama u Angoli koje su izuzetno zagađene minama, dok će u narednih osam mjeseci dva instruktora MDDC provoditi obuku i integraciju šest timova pasa za otkrivanje mina u Angoli. Cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta pasa za otkrivanje mina u Angoli, koji su do sada uglavnom koristili mašine u aktivnostima deminiranja.  Za potrebe ovog projekta MDDC je obučio šest mladih pasa, dok su predstavnici INAD-a izgradili objekat za smještaj pasa i sve prateće kapacitete neophodne za uspješnu realizaciju projekta. Očekuje se da će, nakon uspješno prevedene obuke i integracije timova pasa, ovaj projekat u Angoli biti i produžen.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...