Početak projekta u Angoli

23-09-2011 12:22

tl_files/galerija/Visit of the MDDC to INAD.jpg

Početak oktobra 2011 je zvaničan početak angažmana Centra za obuku pasa za otkrivanje mina(MDDC) u Angoli. Ovaj projekt je realiziran preko Marshall Legacy Institute iz SAD koji je, nakon pregovora sa Državnim institutom za deminiranje u Angoli ( INAD), implementaciju povjerio MDDC-u. Dva tima pasa MDDC će u prva dva mjeseca demonstrirati učinkovitost pasa za otkrivanje mina na terenu u dvjema provincijama u Angoli koje su izuzetno zagađene minama, dok će u narednih osam mjeseci dva instruktora MDDC provoditi obuku i integraciju šest timova pasa za otkrivanje mina u Angoli. Cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta pasa za otkrivanje mina u Angoli, koji su do sada uglavnom koristili mašine u aktivnostima deminiranja.  Za potrebe ovog projekta MDDC je obučio šest mladih pasa, dok su predstavnici INAD-a izgradili objekat za smještaj pasa i sve prateće kapacitete neophodne za uspješnu realizaciju projekta. Očekuje se da će, nakon uspješno prevedene obuke i integracije timova pasa, ovaj projekat u Angoli biti i produžen.

Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...