Početak projekta u Angoli

23-09-2011 12:22

tl_files/galerija/Visit of the MDDC to INAD.jpg

Početak oktobra 2011 je zvaničan početak angažmana Centra za obuku pasa za otkrivanje mina(MDDC) u Angoli. Ovaj projekt je realiziran preko Marshall Legacy Institute iz SAD koji je, nakon pregovora sa Državnim institutom za deminiranje u Angoli ( INAD), implementaciju povjerio MDDC-u. Dva tima pasa MDDC će u prva dva mjeseca demonstrirati učinkovitost pasa za otkrivanje mina na terenu u dvjema provincijama u Angoli koje su izuzetno zagađene minama, dok će u narednih osam mjeseci dva instruktora MDDC provoditi obuku i integraciju šest timova pasa za otkrivanje mina u Angoli. Cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta pasa za otkrivanje mina u Angoli, koji su do sada uglavnom koristili mašine u aktivnostima deminiranja.  Za potrebe ovog projekta MDDC je obučio šest mladih pasa, dok su predstavnici INAD-a izgradili objekat za smještaj pasa i sve prateće kapacitete neophodne za uspješnu realizaciju projekta. Očekuje se da će, nakon uspješno prevedene obuke i integracije timova pasa, ovaj projekat u Angoli biti i produžen.

Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...