Obuka i testiranje pasa za pretraživanje ruševina

23-09-2011 12:28

tl_files/galerija/Testing of the rescue dog.jpg


Centar za obuku pasa sklopio je ugovor o nabavci dva obučena psa za spašavanje iz ruševina i dva obučena psa za spašavanje iz snježnih lavina, te obuku četiri vodiča ovih pasa za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite(FCZ). Prvi dio ovog ugovora već je uspješno realiziran, dva obučena psa za spašavanje iz ruševina obučena su i testirana na planini Igman. Psi koji su test polagali pred komiisjom koju je formirao direktor FCZ pokazali zavidan nivo obučenosti. Test je, između ostalog, obuhvaćao test naravi pasa, realkciju na specifične okolnosti-prijevoz helikopterom, spuštanje niz prečicu, buka i dr. , test opće poslušnosti, testiranje u traženju ruševina i fingiranoj potrazi. Obučeni psi su predani korisniku, a nastavlja se s obukom pasa za spašavanje iz snježnih lavina.


Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...