Obuka i testiranje pasa za pretraživanje ruševina

23-09-2011 12:28

tl_files/galerija/Testing of the rescue dog.jpg


Centar za obuku pasa sklopio je ugovor o nabavci dva obučena psa za spašavanje iz ruševina i dva obučena psa za spašavanje iz snježnih lavina, te obuku četiri vodiča ovih pasa za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite(FCZ). Prvi dio ovog ugovora već je uspješno realiziran, dva obučena psa za spašavanje iz ruševina obučena su i testirana na planini Igman. Psi koji su test polagali pred komiisjom koju je formirao direktor FCZ pokazali zavidan nivo obučenosti. Test je, između ostalog, obuhvaćao test naravi pasa, realkciju na specifične okolnosti-prijevoz helikopterom, spuštanje niz prečicu, buka i dr. , test opće poslušnosti, testiranje u traženju ruševina i fingiranoj potrazi. Obučeni psi su predani korisniku, a nastavlja se s obukom pasa za spašavanje iz snježnih lavina.


Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...