Obuka i testiranje pasa za pretraživanje ruševina

23-09-2011 12:28

tl_files/galerija/Testing of the rescue dog.jpg


Centar za obuku pasa sklopio je ugovor o nabavci dva obučena psa za spašavanje iz ruševina i dva obučena psa za spašavanje iz snježnih lavina, te obuku četiri vodiča ovih pasa za potrebe Federalne uprave Civilne zaštite(FCZ). Prvi dio ovog ugovora već je uspješno realiziran, dva obučena psa za spašavanje iz ruševina obučena su i testirana na planini Igman. Psi koji su test polagali pred komiisjom koju je formirao direktor FCZ pokazali zavidan nivo obučenosti. Test je, između ostalog, obuhvaćao test naravi pasa, realkciju na specifične okolnosti-prijevoz helikopterom, spuštanje niz prečicu, buka i dr. , test opće poslušnosti, testiranje u traženju ruševina i fingiranoj potrazi. Obučeni psi su predani korisniku, a nastavlja se s obukom pasa za spašavanje iz snježnih lavina.


Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...