Psi za pretragu snježnih lavina uspješno položili test

27-01-2012 16:50

tl_files/galerija/Dog searching for victims of avalanches.jpg

Dva psa za traženje nestalih i unesrećenih u snježnim lavinama čiju je obuku izvršio Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC), na osnovu ugovora sa Federalnom upravom civilne zaštite, testirana su na planinama Igman i Bjelašnica. Tokom testiranja svaki pas prošao je provjeru poslušnosti i  pretraživanja.
Skrivene osobe u iskopanim rupama u snijegu simulirale su stvarnu akciju pretrage za zatrpanim unesrećenim osobama.I pored izuzetno loših vremenskih uslova psi su u veoma kratkom vremenskom periodu pronašli markirante. Testiranje je vršila četvoročlana komisija koja je dala prolaznu ocjenu za oba psa. Ovim je objedinjen i uspješno završen projekt obuke pasa za potrebe Federalne uprave civilne zaštite kojim je MDDC obučio po dva psa za pretrage ruševina i lavina.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...