Održan 22. sastanak SEEMACC-a

25-04-2012 08:29

tl_files/galerija/SEEMACC meeting in April 2012.jpg


U Šibeniku, Republika Hrvatska, je 23. aprila 2012. održan 22. sastanak Koordinativnog tijela za protivminsko djelovanje jugoistočne Europe (SEEMACC). Sastanku su prisustvovali predstavnici ITF Enhancing Human Security, The Republic of Macedonia Protection and Rescue Directorate, BHMAC, CROMAC, MDDC, Albania Mine & Munitions Coordination Office - AMMCO (nekadašnji AMAE), CROMAC, CTDT, ANAMA i MAC Srbije. Nermin Hadžimujagić, direktor MDDC je u ime radne grupe koja je radila na izradi nacrta Stretegije SEEMACC-a za period 2012.-2015. godine na sastanku predstavio rezultate rada radne grupe i ukratko upoznao prisutne sa sadržajem navedenog dokumenta koji se najvećim dijelom bavio smjernicama za uspješno djelovanje SEEMACC-a u navedenom periodu, dao konkretne zaključke i preporuke radne grupe, te strateške ciljeve i novu viziju i misiju SEEMACC-a. Na sastanku su osim članova/posmatrača SEEMACC prisustvovali i predstavnici iz Iraka koji su sa velikim zanimanjem pratili rad ovog tijela.

 

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...