Uspješno završena dva zadatka deminiranja na Kosovu

10-10-2012 10:48

tl_files/galerija/manual deminer.jpg

 

Timovi Centra za obuku pasa za otkrivanje mina uspješno su završili dva projekta deminiranja na Kosovu.

 

U maju 2012 godine, dva MDD tima iz MDDC-a angažovana su na pružanju podrške operacijama deminiranja na Kosovu. Aktivnosti deminiranja vršene su u područjima Koshare, Belinc i Hajvali-Priština. MDD timovi iz MDDC-a angažovani su da pružaju podršku manuelnim deminerskim timovima Kosovo Security Forces (KSF) u aktivnostima deminiranja. Blizina miniranih područja naseljenim mjestima predstavljala je ozbiljnu opasnost za lokalno stanovništvo. Upotreba timova pasa za otkrivanje mina na ovim zadacima dovela je do povećanja ukupne produktivnosti na zadatku, te ubrzala tempo operacija deminiranja u ovom području.

 

Drugi zadatak na Kosovu na kojem su timovi MDDC-a bili angažovani lociran je na području Bečića. Manuelni deminerski tim iz MDDC-a, uz podršku druga dva MDD tima iz MDDC-a, izvodio je radove deminiranja na dvije lokacije u području Bečić. Aktivnosti deminiranja na ovom zadatku su uspješno završene, a deminirano zemljište je predato Centru za uklanjanje mina Kosovo.

 

Sredstva za realizaciju oba deminerska zadatak obezbijeđena su od strane Office of the Weapons Removal and Abatement of the Bureau of Political-Military Affairs of US Department of State, preko ITF Enhancing Human Security.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...