Četvrti april, Međunarodni dan borbe protiv mina

04-04-2013 10:06

tl_files/mddc/traka.jpg

 

Osmog decembra 2005 godine,  Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je da će se 4. april obilježavati kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Ovaj dan je prvi put obilježen 04. aprila 2006 godine.  Inicijativa zahtijeva konstantna nastojanja država, uz pomoć UN-a i drugih relevantnih organizacija, u pružanju pomoći  u izgradnji i razvoju nacionalnih kapaciteta za protivminske akcije u državama u kojima mine i neeksplodirana ubojna sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti, zdravlju i životu stanovništva, ili su zapreka društvenom i ekonomskom razvoju na državnom i lokalnom nivou.

 

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina je podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povrjeđuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta. Ovi zaostaci iz rata, naslijeđeni iz vremena konflikata, zagađuju preko 80 zemalja i područja i svake godine ubijaju i povrjeđuju desetine hiljada ljudi, uključujući  i djecu. Zagađena su polja, šume, putevi, staze, čime su stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje esencijalnih potreba.

 

 Međunarodni dan borbe protiv mina  ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, kao i da obilježi  napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se iskorijeni. Pojam „protivminske akcije“ obuhvata širok spektar aktivnosti, ne samo deminiranje, nego i pomoć žrtvama mina, te edukaciju stanovništva o načinima da ostanu sigurni u okruženju zagađenom minama, kroz časove upozoravanja na opasnost od mina.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...