Četvrti april, Međunarodni dan borbe protiv mina

04-04-2013 10:06

tl_files/mddc/traka.jpg

 

Osmog decembra 2005 godine,  Generalna skupština Ujedinjenih Nacija (UN) objavila je da će se 4. april obilježavati kao Međunarodni dan borbe protiv mina. Ovaj dan je prvi put obilježen 04. aprila 2006 godine.  Inicijativa zahtijeva konstantna nastojanja država, uz pomoć UN-a i drugih relevantnih organizacija, u pružanju pomoći  u izgradnji i razvoju nacionalnih kapaciteta za protivminske akcije u državama u kojima mine i neeksplodirana ubojna sredstva predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti, zdravlju i životu stanovništva, ili su zapreka društvenom i ekonomskom razvoju na državnom i lokalnom nivou.

 

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina je podsjetnik globalnoj zajednici da mine, municija i neeksplodirana ubojna sredstva i dalje povrjeđuju i ubijaju hiljade ljudi širom svijeta. Ovi zaostaci iz rata, naslijeđeni iz vremena konflikata, zagađuju preko 80 zemalja i područja i svake godine ubijaju i povrjeđuju desetine hiljada ljudi, uključujući  i djecu. Zagađena su polja, šume, putevi, staze, čime su stanovništvu uskraćena poljoprivredna dobra i onemogućeno zadovoljavanje esencijalnih potreba.

 

 Međunarodni dan borbe protiv mina  ima za cilj da podigne nivo svjesnosti o minama, kao i da obilježi  napredak koji je do sada postignut u nastojanjima da ih se iskorijeni. Pojam „protivminske akcije“ obuhvata širok spektar aktivnosti, ne samo deminiranje, nego i pomoć žrtvama mina, te edukaciju stanovništva o načinima da ostanu sigurni u okruženju zagađenom minama, kroz časove upozoravanja na opasnost od mina.

Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...