Izvršena primopredaja sedam timova pasa Oružanim snagama BiH

24-11-2009 10:12

tl_files/mddc/ceremonija2.jpg

U Domu oružanih snaga u Sarajevu 23.11.2009. je izvršena svečana primopredaja sedam obučenih pasa za otkrivanje mina i vodiča pripadnicima Oružanih snaga BiH.

Da je riječ o zaista vrijednoj donaciji govori činjenica da su Oružane snage, u svojim djelatnostima deminiranja, ovim povećali kapacitet za oko 50%, kako je naglasio Ahmet Hadžiomerović – pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove. Gospodin Hadžiomerović je ujedno primio donaciju ispred Ministarstva odbrane BiH.  Na ceremoniji su bili prisutni brojni predstavnici Oružanih snaga, Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina, zvaničnici iz Ambasade SAD u BiH, Komisije za deminiranje i BHMAC. Brojni novinari izvještavali su o ovom svečanom činu.

Obuku sedam timova pasa za otkrivanje mina proveo je Regionalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina za jugoistočnu Europu. MDDC je, pored aktivne obuke pasa i vodiča, te njihove integracije u timove, pružao smještaj vodičima, veterinarsku brigu o psima i pokrivao sve druge logističke potrebe timova pasa tokom boravka u centru. Pored obučenih timova pasa, od kojih je većina već i uspješno akreditirana, Oružane snage BiH su u sklopu donacije primile i kompletnu prateću opremu za pse.

Donaciju je predao direktor Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina- ITF, Goran Gačnik. Donacija je realizirana preko ITF, a sredstva je osigurao US State Department – Office of Weapons Removal and Abatement.

Nakon zvaničnog obraćanja, direktor MDDC-a Nermin Hadžimujagić je uručio certifikate o obučenosti vodiča i pasa za otkrivanje mina, čime je uspješno okončan još jedan projekt obuke kojeg je realizirao Regionalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina za jugoistočnu Europu.

Nazad

29-03-2018 08:05 od mddc

Početak radova na projektu Petrovići u Olovu

Radovi na projektu MSP Petrovići u općini Olovo otvoreni su i ovo je jedan od najnovijih projekta oslobađanja minski sumnjive površine kooje izvodi Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini (MDDC). Ukupna površina koja će biti oslobođena od mina ovim projektom je 2.426.437 m2.

tl_files/galerija/Petrovici 2.jpg

Detaljnije...