Izvršena primopredaja sedam timova pasa Oružanim snagama BiH

24-11-2009 10:12

tl_files/mddc/ceremonija2.jpg

U Domu oružanih snaga u Sarajevu 23.11.2009. je izvršena svečana primopredaja sedam obučenih pasa za otkrivanje mina i vodiča pripadnicima Oružanih snaga BiH.

Da je riječ o zaista vrijednoj donaciji govori činjenica da su Oružane snage, u svojim djelatnostima deminiranja, ovim povećali kapacitet za oko 50%, kako je naglasio Ahmet Hadžiomerović – pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove. Gospodin Hadžiomerović je ujedno primio donaciju ispred Ministarstva odbrane BiH.  Na ceremoniji su bili prisutni brojni predstavnici Oružanih snaga, Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina, zvaničnici iz Ambasade SAD u BiH, Komisije za deminiranje i BHMAC. Brojni novinari izvještavali su o ovom svečanom činu.

Obuku sedam timova pasa za otkrivanje mina proveo je Regionalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina za jugoistočnu Europu. MDDC je, pored aktivne obuke pasa i vodiča, te njihove integracije u timove, pružao smještaj vodičima, veterinarsku brigu o psima i pokrivao sve druge logističke potrebe timova pasa tokom boravka u centru. Pored obučenih timova pasa, od kojih je većina već i uspješno akreditirana, Oružane snage BiH su u sklopu donacije primile i kompletnu prateću opremu za pse.

Donaciju je predao direktor Međunarodnog fonda za deminiranje i pomoć žrtvama mina- ITF, Goran Gačnik. Donacija je realizirana preko ITF, a sredstva je osigurao US State Department – Office of Weapons Removal and Abatement.

Nakon zvaničnog obraćanja, direktor MDDC-a Nermin Hadžimujagić je uručio certifikate o obučenosti vodiča i pasa za otkrivanje mina, čime je uspješno okončan još jedan projekt obuke kojeg je realizirao Regionalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina za jugoistočnu Europu.

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...