Projekt upozoravanja na opasnost od mina u Bosni i Hercegovini

01-09-2014 12:55

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini počeo je sa aktivnostima u okviru projekta Upozoravanja na opasnost od mina u poplavljenim područjima BIH, koji je podržan od strane Fonda Ujedinjenih Naroda za hitne odgovore (United Nations Central Emergency Response Funds), preko UNDP-a. Cilj projekta je prenošenje poruka upozoravanja na opasnost od mina stanovništvu koje živi u zajednicama ugroženim minama i nedavnim poplavama. Prva prezentacija održana je 15.8.2014. za Udruženje izviđača, koji će planinariti u području u okolini Vareša, koje je gusto minirano, a koje će biti pokriveno i aktivnostima upozoravanja na opasnost od mina i hitnog obilježavanja. MDDC će postaviti 1250 minskih znakova  na području opštine Vareš i održati prezentacije upozoravanja na opasnost od mina u ugroženim zajednicama u Varešu, Zavidovićima, Žepču i Doboju. Na održanoj prezentaciji bilo je prisutno 54 člana odreda izviđača iz Italije, starosti od 17 do 20 godina.   
Postavljanje minskih znakova počelo je 25.8.2014. i planirano da je da traje 16 dana. MDDC je također proveo i edukaciju upozoravanja na opasnost od mina po principu vrata-do-vrata za povratnike u selima Brgule i Čamovine, kao i medijsku prezentaciju na lokalnoj radio stanici Vareš. Nakon što se održi prezentacija upozoravaja na opasnost od mina za 180 uposlenika i članova uprave u šumariji Vareš, koja će se održati 2.9.2014. godine, te nakon što svi minski znakovi budu postavljeni, projekt u Varešu će biti završen, nakon čega će MDDC početi sa aktivnostima upozoravaja na opasnost od mina u Zavidovićima, Doboju i Žepču.

 

tl_files/slike vijesti/scouts.jpg

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...