Sedma radionica RASR u Bugarskoj

18-05-2014 12:21

Direktor Centra za obuku pasa za otkrivanje mina učestvovao je na sedmoj radionici RASR (The Regional Approach to Stockpile Reduction), koja je održana od 12.5. do 15.5.2014 u Sofiji, Bugarska. RASR predstavlja dugoročni i koordinirani regionalni pristup prijetnji od prekomjernog i nepropisno uskladištenog konvencionalnog oružja i municije na području jugoistočne Evrope. Krajnji cilj RASR-a je doprinos sigurnosti u regionu, radeći na sprečavanju eksplozija i destabilizirajućih diverzija uskladištenog konvencionalnog naoružanja i municije.
Na radionici su učestvovali predstavnici  Office of Weapons Removal and Abatement at the US Department of State's Bureau of Political Military Affairs, kao  i drugih zemlja u regionu, kao što je Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, te predstavnike organizacija kao što su UNDP i ITF Enhancing Human Security.

 

tl_files/slike vijesti/RASR news1.jpg

Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...