Sedma radionica RASR u Bugarskoj

18-05-2014 12:21

Direktor Centra za obuku pasa za otkrivanje mina učestvovao je na sedmoj radionici RASR (The Regional Approach to Stockpile Reduction), koja je održana od 12.5. do 15.5.2014 u Sofiji, Bugarska. RASR predstavlja dugoročni i koordinirani regionalni pristup prijetnji od prekomjernog i nepropisno uskladištenog konvencionalnog oružja i municije na području jugoistočne Evrope. Krajnji cilj RASR-a je doprinos sigurnosti u regionu, radeći na sprečavanju eksplozija i destabilizirajućih diverzija uskladištenog konvencionalnog naoružanja i municije.
Na radionici su učestvovali predstavnici  Office of Weapons Removal and Abatement at the US Department of State's Bureau of Political Military Affairs, kao  i drugih zemlja u regionu, kao što je Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Rumunija, te predstavnike organizacija kao što su UNDP i ITF Enhancing Human Security.

 

tl_files/slike vijesti/RASR news1.jpg

Nazad

04-01-2018 13:10 od mddc

Aktivnosti MDDC u 2017.

U 2017. godini Centar za obuku pasa za otkrivanje mina realizovao je mnogo različitih projekata u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Donosimo pregled najvažnijih aktivnosti  u godini koja je iza nas, a koje podrazumijevaju projekte deminiranja i oslobađanja minski sumnjive površine, obuku službenih pasa, upozoravnje na opasnost od mina i pomoć žrtvama mina. Većinu tih projekata financirao je US State Department, ali i lokalne vlasti kao što je Općina Ilidža koja je financirala aktivnosti oslobađanja minsko sumnjive površine iz vlastitog budžeta. MDDC kontinuirano radi i na projektu kojim se unaprijeđuje kvalitet života i sigurnosti ljudi - CHAMPS Bosna i Hercegovina.

Detaljnije...