Uspješan završetak projekta u Cazinu

29-12-2014 08:21

Centar za obuku pasa za otkrivanje mina u Bosni i Hercegovini uspješno je okončao projekt deminiranja, obuke i upozoravanja na opasnost od mina na lokaciji Tržačka Raštela – Lovačka kuća u općini Cazin. Finansijska sredstva za operacije deminiranja na ovom zadatku i ostale aktivnosti u okviru projekta osigurala je Srednjoeuropska inicijativa-CEI preko humanitarne organizacije Intersos. Deminerski tim MDDC na ovom deminerskom zadatku uklonio je sedam protivpješadijskih i protivtenkovskih mina. Deminiranjem ovog projekta postignuta je višestruka korist: rizična površina smještena je na graničnom pojasu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, te je prisustvom mina bilo ugroženo stanovništvo obje zemlje, kao i pripadnici Granične policije BiH koji osigravaju ovo područje. Završetak deminiranja omogućava i lokalni razvoj i sugurnu upotrebu zemljišta, poljoprivrednog i šumskog područja. Rezultati cjelokupnog projekta koji je trajao četiri mjeseca i koji je obuhvatio i obuku i upozoravanje na opasnost od mina, predstavljeni su  na ceremoniji održanoj 17.12.2014. u Sarajevu kojoj su prisustvovali predstavnici donatora i drugi relevantni gosti uključeni u protivminsko djelovanje. U okviru istog projekta MDDC je implementirao upozoravanje na mine u mjestu Mlakulja-Tržačka Raštela u općini Cazin i medijsku promociju, provodeći tako i sveobuhvatnije upozoravanje na još širem području ove regije koja je suočena sa velikim problemom minske zagađenosti.


tl_files/mddc/P1000945.JPG
Nazad

25-06-2018 09:11 od mddc

Svečanom primopredajom obilježen završetak projekta deminiranja u Busovači

tl_files/minigalerija/Busovaca3.jpgCentar za obuku pasa za otkrivanje mine u BiH – MDDC uspješno je realizirao projekt deminiranja na području općine Busovača - Kula Krčevine, površine 42.138 m2. Projekt je financirala Vlada SAD preko Marshall Legacy Institute. Aktivnosti deminiranja započele su u maju, a 19.6.2018. deminirana površina svečano je predata lokalnim vlastima i stanovništvu na upotrebu.

Detaljnije...